Lövträden

Det råder brist på lövträd i sveriges skogar. Idag grävde jag upp och flyttade en asp som stod där vi ska bygga stugan. Längs vägarna finns det lövträd, eller mera buskar eftersom de slås för att inte växa ut över vägen, men tar du steget innanför dem ut i skogen får du leta länge innan du hittar ett större lövträd bland tallarna och granarna. De har såklart blivit en bristvara eftersom man systematiskt har försökt få bort lövskogen i Sverige. Man har till exempel använt hormoslyr-besprutning, där man sprutade ut gift för att få bort alla lövträd i skogen. Det höll man på med ända till 70-talet. Hormoslyr är väldigt cancerogent och ledde också till barn föddes utan armar och ben. Här är ett citat från en hypotetisk rättegång mot Harald Holmberg som skogsstyrelsen ville döma för att han högg bort de största träden istället för att kalhugga. ”Ärade domstol” skulle Jentzen säga, ”häromåret ville en tysk handlare köpa rönnvirke av mig, då skandinavisk rönn är finast. Erbjöd 9 000 kronor per kubikmeter. Det är femton gånger priset på granvirke. Ärade domstol, jag kunde inte hitta rönn åt honom och alla ni som sitter här vet varför. På 70- talet var det skottpengar på lövträd. Ansågs för ’skräpskog’ av myndigheten. Jag minns talesättet från skogsutbildningen: ’Vad är det för konstiga träd med platta barr som ramlar av på vintern?’” Det blev aldrig någon rättegång, de visste att de skulle förlora när de läste Haralds försvar.

Denna inställning hänger fortfarande kvar, efter kalhuggningen och återplanteringen går det några år så ska det gallras, då plockas många gånger alla lövträd, som lyckats ta sig upp, bort igen.

Det finns en till faktor som gör det svårt för lövträden. För lite rovdjur i skogarna. Hjortdjuren kan beta av alla små skott utan att bli störda.

 

 

kärra-2765

Här är ett stycke ur Maciej Zarembas suveräna bok "Skogen vi ärvde": En kvinna i Rättvik som går vilse i det trista oskogslandskapet för där ser allt likadant ut, ingen gammal stubbe eller knotig björk till landmärke. Där en som känner sig amputerad när han vandrar i granåkrarna. Ja, det är fantomsmärtor: "Hela mitt liv har jag vandrat i skogen. Av det kan jag säga en sak. Det finns mycket lite verklig skog kvar i sverige ... Mina barn vet knappast vad riktig skog är. Man får ta dem till nåt reservat och hjälpa dem att förstå skillnaden mellan skog och ett plantage.

karta lövskog-2845